• το χρόνο! Αχ! Πώς είναι πολύτιμο. Μας έχει δοθεί για να υπηρετήσει τον κύριο. Τι σημασία τόσο για εμάς, κάνει καλή χρήση του χρόνου!
  Σ. Giovanna Antida Thouret
 • το χρόνο! Αχ! Πώς είναι πολύτιμο. Μας έχει δοθεί για να υπηρετήσει τον κύριο. Τι σημασία τόσο για εμάς, κάνει καλή χρήση του χρόνου!
  Σ. Giovanna Antida Thouret
 • το χρόνο! Αχ! Πώς είναι πολύτιμο. Μας έχει δοθεί για να υπηρετήσει τον κύριο. Τι σημασία τόσο για εμάς, κάνει καλή χρήση του χρόνου!
  Σ. Giovanna Antida Thouret
 • το χρόνο! Αχ! Πώς είναι πολύτιμο. Μας έχει δοθεί για να υπηρετήσει τον κύριο. Τι σημασία τόσο για εμάς, κάνει καλή χρήση του χρόνου!
  Σ. Giovanna Antida Thouret
 • το χρόνο! Αχ! Πώς είναι πολύτιμο. Μας έχει δοθεί για να υπηρετήσει τον κύριο. Τι σημασία τόσο για εμάς, κάνει καλή χρήση του χρόνου!
  Σ. Giovanna Antida Thouret
 • το χρόνο! Αχ! Πώς είναι πολύτιμο. Μας έχει δοθεί για να υπηρετήσει τον κύριο. Τι σημασία τόσο για εμάς, κάνει καλή χρήση του χρόνου!
  Σ. Giovanna Antida Thouret
 • το χρόνο! Αχ! Πώς είναι πολύτιμο. Μας έχει δοθεί για να υπηρετήσει τον κύριο. Τι σημασία τόσο για εμάς, κάνει καλή χρήση του χρόνου!
  Σ. Giovanna Antida Thouret
 • το χρόνο! Αχ! Πώς είναι πολύτιμο. Μας έχει δοθεί για να υπηρετήσει τον κύριο. Τι σημασία τόσο για εμάς, κάνει καλή χρήση του χρόνου!
  Σ. Giovanna Antida Thouret
 • το χρόνο! Αχ! Πώς είναι πολύτιμο. Μας έχει δοθεί για να υπηρετήσει τον κύριο. Τι σημασία τόσο για εμάς, κάνει καλή χρήση του χρόνου!
  Σ. Giovanna Antida Thouret

Το ΚΈΝΤΡΟ ΤΗΣ CANDIDA ΜΑΡΊΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ απέχει 5 λεπτά από τη Λίμνη Όρτα, 15 λεπτά από το όρος Mottarone, 30 λεπτά από τη λίμνη Maggiore, να ελάτης 523 m