ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ & ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ

Un Ristorante attento a tutte le Vostre esigenze...

Το κέντρο μας προσφέρει μια υπηρεσία περίβλεπτο εστιατόριο

dove festeggiare eventi importanti quali: compleanno, Battesimo, Prima Comunione o Cresima, cene aziendali e anniversari.

Στη βάση του μενού μας δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα των πρώτων υλών, η σημαντικότερη τοπική κουζίνα και την τοπική παράδοση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. δομή.