ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ

Η βίλα προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να οργανώσετε τις επαγγελματικές σας συναντήσεις:

- 2 αίθουσες συνεδριάσεων με εξοπλισμό πολυμέσων και σύστημα διάχυσης (100 και 84 θέσεων)

- αίθουσες για υποομάδες ή εργαστήρια

- γραμματειακή υποστήριξη (φωτοτυπίες, τηλεομοιοτυπία κ.λπ.)

- διαλείμματα για καφέ, επαγγελματικά γεύματα και δείπνα κατόπιν αιτήματος

- ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΠΑΚΈΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ (ολοήμερη με διανυκτέρευση)

ή ΜΙΣΉ ημέρα συνεδριάσεων (μισή μέρα)

- δραστηριότητες οικοδόμησης ομάδας

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. δομή.