ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ

Η βίλα προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να οργανώσετε τις επαγγελματικές σας συναντήσεις:

- 2 sale per conferenze con apparati multimediali ed impianto diffusione (100 e 84 posti)

- salette per sottogruppi o laboratori

- servizio di segreteria (fotocopie, fax, etc)

- coffee breaks, pranzi e cene di lavori su richiesta

- pacchetti FULL DAY MEETING (giornata intera con pernottamento)

ή ΜΙΣΉ ημέρα συνεδριάσεων (μισή μέρα)

- attività di team building

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. δομή.