ΟΜΆΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΊΑ

Δομή μας, τόσο για τον μεγάλο αριθμό δωματίων για μεγάλους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που διατίθενται, είναι η βέλτιστη χώρος για ομάδες.

Υπηρεσία τροφίμων είναι διαθέσιμοι για να τακτοποιήσουν μεσημεριανά γεύματα ή δείπνα (συμπεριλαμβανομένων των γευμάτων για εξαγωγή).
Βοηθάμε ενεργά στην οργάνωση (ενδεχομένως με τη βοήθεια ενός οδηγού) αξιοθέατα, τοπία, φωτογραφία σε μεγάλες λεκάνες απορροής ή επισκέψεις στα πολυάριθμα μέρη λατρείας.
Δωρεάν εσωτερικό πάρκινγκ, επίσης για τα λεωφορεία.

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. δομή.